pashagaming nakitbahis

UNIFORMAT MË TË REJA TË EKIPIT TONË

Short 1 fk kukesi

Short 1 fk kukesi (elbe short)

Uniforme 2 fk kukesi

Uniforme 2 fk kukesi (strenght)

Uniforme 1 fk kukesi

Uniforme 1 fk kukesi (strenght)